0-24(+36) 70 665 49 99

Jármű mentés és fuvarozás tarifa

Jármű mentés és fuvarozás tarifa

Érvényes 2021.11.01-től visszavonásig

KILOMÉTER ELSZÁMOLÁSÚ DÍJ (alapdíj + gördülődíj (km/Ft)

Alapdíj 200 km fuvartávolságig (200 km fölötti fuvartávolság esetén nem számolható fel)

 

Alapdíj

Gördülődíj

Szállított jármű saját tömeg

Nettó

Nettó

1500 kg-ig (motorkerékpár is)

10.000 Ft

200 Ft

1601 kg-tól

10.000 Ft

220 Ft

2001 kg-tól

10.000 Ft

300 Ft

EGYÉB DÍJAK

Elérhető, Közúton kívüli nehezített mentés alap óradíj (árokból kiemelés, parkolóház)

Nettó: 5.000 Ft / óra

JÁRMŰ TÁROLÁSI DÍJA

Nettó: 2.000 Ft / nap

ISMÉTELT FEL- és LERAKODÁS DÍJA EGY FUVARON BELÜL
(km-es alapdíj 50%-a)

Szállított jármű saját tömeg

Nettó

1500 kg-ig (motorkerékpár is)

5.000 Ft

1501 kg-tól

5.000 Ft

VÁRAKOZÁSI ÓRADÍJ

30 PERCET MAGHALADÓ, MINDEN MEGKEZDETT ÓRA

Nettó: 2.500 Ft / óra

 

Autómentés / autószállítás árajánlat kérés

Szerződéses partnereink részére egyedi kedvezményes díjszabást alkalmazunk.

Nemzetközi jármű mentés és fuvarozás tarifa

Érvényes 2021.11.01-től visszavonásig

KILOMÉTER ELSZÁMOLÁSÚ DÍJ (nemzetközi útdíjak + gördülődíj (km/Ft)

Nemzetközi autómentés és autószállítás díja függ a pontos célországtól mivel minden országban eltérőek az üzemanyagárak valamint a szállítandó jármű súlyától. Ezért nemzetközi járműmentési és fuvarozási díjat csak minden paramétert ismerő egyedi árajánlat alapján tudunk adni.

Nemzetközi autómentés / autószállítás árajánlat kérés

 

Szerződéses partnereink részére egyedi kedvezményes díjszabást alkalmazunk.

Jármű mentés és fuvarozás fogalmak

A fuvardíj:


Településen kívül: a fuvar teljesítésekor ténylegesen megtett (fuvarozó telephelyétől a mentés helyszínéig (üres km) / fuvar kezdő pontjától a célállomásáig (rakott km) - célállomástól a fuvarozó telephelyéig (üres km)) ún. összes elszámolt fuvartávolság fuvardíja kerül elszámolásra.


Településen belül:  a fuvardíj összege: (alapdíj + a rakottan elszámolt fuvarkilométerek díja).


A fuvartávolság: A fuvarozó bejegyzett telephelyétől számoljuk a teljes távolságot. A pontos távolság
meghatározása elektronikus térképprogram segítségével a legrövidebb útvonalra vonatkozó javaslat szerint történik.


A fuvar megszakítása a fuvaroztató kérésére esetén a közbeiktatott második és az azt követő valamennyi újabb szakasznál az átalány díjon felül a többlet kilométerek díja és az esetleges várakozási díj kerül felszámításra!


Csatolt fuvar: (egy gk. a platón, a másik szintén a platón vagy utánfutón ill. emelővillán fuvarozvava) a teljes fuvardíj összesen: (egy gk. nettó fuvardíja + a nettó fuvardíj 50%-a) + Áfa.


Magyarországon az autópályadíjat a fuvardíj tartalmazza.


Külföldön az autópályadíjakat a fuvardíjon felül külön tételként számítjuk fel.


Kilométeres elszámolású gördülődíj tartalmaz: Valamennyi teljesített fuvar alapdíjjal (csak 200 km fuvartávolságon belül!) kombinált kilométerenként elszámolt fuvarköltséget.

Alapdíj tartalmaz: a telephelyről történő ki- és beállást, a jármű egyszeri fel-és lerakását, a mentést megelőző helyszíni várakozást 30 percig.


Alapdíj nem számolható 200 km-t meghaladó összes fuvartávolság esetén!

Közútról elérhető , közúton kívüli nehezített mentés (a mentett jármű nem a közúton vagy annak padkáján, nehezen megközelíthető szilárd burkolatú felületen helyezkedik el, - pl. árokban, szántásban, szakadékban, parkolóházban, parkolóban nehezen megközelíthető helyen, belső elzárt udvaron kertben stb.). A nehezített
mentés díjának megállapításakor a jármű közútra történő visszavontatásához vagy visszaemeléséhez felhasznált teljes munkaidő figyelembevételével kerül a mentés költségének megállapítása. Az óradíjat a kiérkezést követően minden megkezdett óra után számoljuk!


Közútról elérhető, közúton kívüli nehezített mentés (alapdíjas) tarifa: (alapdíj + 5000 Ft/ó) + Áfa.


Közútról elérhető, közúton kívüli nehezített mentés (kilométeres gördülődíj elszámolás) tarifa: (a kilométeres alapdíj + összes elszámolt távolság gördülődíja + 5000 Ft/ó) + Áfa. A mentés hiteles dokumentálása érdekében az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásról fuvarlevélen vagy a helyszínen készült jegyzőkönyv, fénykép, vagy video felvétel készül.


Közútról elérhető, közúton kívüli nehezített mentést követő km/Ft gördülődíjjal elszámolt jármű fuvaroztatása esetén az alapdíj ismételten nem kerül felszámításra!Felárak: Tarifa + 15%
A fuvarozás/mentés munkaszüneti napokon és ünnepnapokon, továbbá munkaidőn túl (22.00- 06.00 óra között) teljesül. (Kivétel: A fuvarozás/mentés teljesítése munkanapon és munkaidőben (06.00-22.00 óra között) megkezdődik!) A fuvarozás/ mentési igényt még munkanapon és munkaidőben (06.00-22.00 óra között) bejelentették, de már munkaszüneti napon és ünnepnapon, továbbá munkaidőn túli (22.00-06.00 óra között) a teljesítés. A mentett járműben utazók fuvarozása ( 2 személynél több!)

Meghiúsult (az igény bejelentését követő 15 perc után a bejelentő által törölt) fuvar esetén az 1500 kg-ig terjedő díjtétel 50%-a.